Cảm biến áp suất Huba Control

Vật liệu: SS316
Nhiệt độ hoạt động: 0- 125 oC
Tín hiệu: 4-20 mA
Độ chính xác : 0.25% dãy
Cấp bảo vệ : IP65

090 452 2708