Thiết bị báo đầu dò gas công nghiệp

Nhiệt độ làm việc: -20˚C – +40˚C

Phậm vi cảm biến: LED 0 ~100%

Trọng lượng: 1kg

Kích thước: 120(W)x130(H)x90(D)mm

Xuất xứ: ACE – Hàn Quốc

090 452 2708