Van an toàn đường ống Fisher- xuất xứ Mỹ

Kích thước: ¼’’ ; ½’’ ; 3/4’’……..

Áp suất: 17.2 bar

Kết nối: Nối ren

Cấu tạo: Đồng thau

Xuất xứ: Fisher – Mỹ

Danh mục:

090 452 2708