VAN GIẢM ÁP (ĐIỀU ÁP) GAS 250 KG/H – 1492MF – 0051002AG

Thông số kỹ thuật:

Pin 1 -4 bar

Pout: 250-400 mbar

Qmax: 250 Kg/h

090 452 2708