VAN GIẢM ÁP (ĐIỀU ÁP) CẤP 1 – APZ 250

Thông số kỹ thuật:

Pin: 3.5-16bar

Pout 1-3bar; 1/4

Xuất xứ Novacomet – Pháp

090 452 2708