VAN GIẢM ÁP (ĐIỀU ÁP) GAS 300 KG/H – 1391HF – 0051001AA

Thông số kỹ thuật:

Pin 1-16 bar

Pout: 1.4-1.9 bar

Qmax: 300 Kg/h; 1

090 452 2708